Hudobno-tvorivé dielne pre deti batolivého a predškolského veku

Martina KrušinskáInformácie pre návštevníkov

13.11.2015 22:02

Muzilienku môžete zažiť v pravidelných stretnutiach – každý párny pondelok na Stanici Záriečie

v Žiline v nasledovných hodinách:

* 9.00 - 10.00 hod. /1 - 3 ročné deti

* 10.30 - 11.30 hod. /1 - 3 ročné deti

Dvojičky alebo iní súrodenci majú pri sebe dve dospelé osoby. Je možné, aby starší alebo mladší súrodenci navštevovali dielne spolu, pokiaľ sú schopní prispôsobiť sa programu skupiny v danom vekovom zložení.