Hudobno-tvorivé dielne pre deti batolivého a predškolského veku

Martina KrušinskáIV. Na akých hudobných nástrojoch hráme?

31.10.2016 14:02

V kolektívnej, skupinovej alebo individualizovanej forme hráme na malé detské nástroje, ktoré môžme rozdeliť na dve veľké skupiny:

1. Ľahkoovládateľné hudobné nástroje s rozpoznateľným tónom.

2. Ľahkoovládateľné hudobné nástroje s neurčitým tónom.

K prvej skupine patria xylofóny, metalofóny, zvonkohry, zvončeky, Weeh-harfa, 6-dierkové pastierske píšťaly, detská citara, detský cimbal, detské husličky a iné.

K druhej skupine patria prevažne malé bicie nástroje, ako sú rôzne bubny a bubienky, hrkálky, krahuľce, paličky, vajíčka, kamienky, oriešky a iné.

Z ťažkoovládateľných hudobných nástrojov používame biely klavír krídlo, na ktorom s ľahkosťou zvládame niektoré techniky elementárnej hry :)

Mnohé vyššie uvedené hudobné nástroje pochádzajú zo Studia 49. Vyznačujú sa ušľachtilosťou tónov. Tieto nástroje postupne dopĺňame o ľahkoovládateľné slovenské ľudové nástroje, ktoré nie sú tak technicky dokonalé, ale rozhodne zaujmú svojou tóno-farebnosťou (alikvotnými tónmi).

Príďte si s nami zahrať :)