Hudobno-tvorivé dielne pre deti batolivého a predškolského veku

Martina KrušinskáIII. Pidiúvod do Muzilienky

03.10.2016 22:15

Milí rodičia

Muzilienka sú hudobno-tvorivé dielne s Vami a Vašimi deťmi. Nevyžadujeme tu hudobno-umeleckú dokonalosť. Tešíme sa z autentických (hudobných) výpovedí Vás a Vašich detí tvorených v slobode. Na nič sa nehráme, iba sa jednoducho

spolu hráme : )

Dielňa pozostáva z hudobných činností:

zo spevu - z pohybu k hudbe - elementárnej hry na ľahkoovládateľných nástrojoch a bielom klavíri - z počúvania hudby - z elementárnej hudobnej dramatizácie.

Väčšinou dodržiavame nasledovné fázy stretnutia (nie vždy v tomto poradí):

úvodný hudobný pozdrav - pohyb s fitloptami - osvojenie piesne - pohyb k hudbe a dramatizácia - elementárna hra na nástrojoch - relaxácia a opakovanie - závarečný hudobný pozdrav.

Všetky aktivity spája vybraná téma venovaná jednému stretnutiu. Tému môžete s Vašim dieťaťom ďalej rozvíjať doma (ako pomôcku dostanete od nás poznámky z každej hudobnej dielne) a/alebo vo výtvarnej dielni na Stanici (ďalší "Pidipondelok" v poradí).

Tešíme sa na muzi-pidi stretnutia s Vami!