Hudobno-tvorivé dielne pre deti batolivého a predškolského veku

Martina KrušinskáVII. PF 2020

29.12.2017 22:33

V Novom roku 2020 Vám prajem, aby ste nešli hlavou proti múru, ale radšej našli dvere, hrali sa a bláznili, vnímali aj iný priestor, dokázali si poriadne odpočinúť, vymysleli niečo iné, keď sa nedá sánkovať, pracovali zodpovedne, videli svetlo v tme a nadovšetko mali vedľa seba blízkeho človeka.