Hudobno-tvorivé dielne pre deti batolivého a predškolského veku

Martina KrušinskáCieľová skupina webovej stránky

13.11.2015 22:01

Stránka má slúžiť predovšetkým rodičom, ktorí chcú s deťmi navštevovať, alebo už navštevujú, hudobno-tvorivé dielne Muzilienka. Keďže autorka dielní je vysokoškolská pedagogička, texty stránky sú určené aj pre študentov hudby, predprimárneho a primárneho štúdia, špeciálnej pedagogiky. V neposlednom rade je tento priestor adresovaný širšej odbornej verejnosti.