Hudobno-tvorivé dielne pre deti batolivého a predškolského veku

Martina KrušinskáNovinky

Máj 2015             ...
Muzilienku môžete zažiť v pravidelných stretnutiach – každý párny pondelok na Stanici Záriečie v...
Stránka má slúžiť predovšetkým rodičom, ktorí chcú s deťmi navštevovať, alebo už navštevujú,...

Muzilienka

sú hudobno-pohybové dielne pre deti s rodičmi, navrhnuté a odskúšané v praxi Martinou Krušinskou, hudobnou pedagogičkou s muzikoterapeutickou a etnopedagogickou formáciou.

V elementárnom muzicírovaní - v piesňach, v hrách s pohybom, zvukmi, tónmi, v slovných hračkách -, si deti rozvíjajú vnímavý a tvorivý vzťah k hudbe. Súčasťou dielní je hra na ľahkoovládateľných hudobných nástrojoch značky Studio 49 s kvalitným tónom. Muzilienka je založená na systematických kolektívnych stretnutiach detí batolivého (1–3r.) a predškolského veku (4–6r.). Je možné integrovať deti so špeciálnymi potrebami.