Hudobno-tvorivé dielne pre deti batolivého a predškolského veku

Martina KrušinskáO autorke dielní

PaedDr. Martina Krušinská, PhD. je absolventka hry na klavíri Konzervatória v Žiline a hudobnej vedy na FF UK v Bratislave, kde ukončila aj doktorandské štúdium so špecializáciou na alternatívy a inovácie v hudobnom vzdelávaní. Hlbšie sa venuje modelu M. Montessoriovej, C. Orffa, muzikoterapeutickým a etnopedagogickým prístupom. Absolvovala akreditovaný výcvik edukačnej muzikoterapie v Česku. Má bohatú prax učiteľky hudby v základných školách a v základných umeleckých školách. Garantovala experimentálne konanie ZUŠ ľudového tanca a hudby v Ružomberku. Od roku 2006 je lektorka autorských dielní pod názvom Muzilienka. Pôsobí ako odborná asistentka na Katedre hudby PF KU v Ružomberku. 

História dielní

Hudobno-tvorivé dielne Muzilienka vedie Martina Krušinská od roku 2006. Miľníkom bola činnosť Centra voľného času ŽI-RA-FA v Žiline, ktoré vytvorilo priestor pre realizáciu dielní. Postupom času sa dielne profilovali pre slovenskú a zvlášť kórejskú komunitu. V súčasnosti dielne ďalej pokračujú na Stanici Záriečie v Žiline v rámci aktivít Detská Stanica.

Kontaktujte nás