Hudobno-tvorivé dielne pre deti batolivého a predškolského veku

Martina KrušinskáV. Hudba v našej reči

30.01.2017 16:46

Ľudský hlas je tajomstvo. Už len preto, že každý jeden hlas má svoju vlastnú ničím a nikým nezameniteľnú podobu. Práve osobitá farba hlasu človeka je jeden z dôkazov, že každý z nás je jedinečný.

Aj malé deti vedia s istotou rozpoznať známy hlas - najmä hlas matky - medzi inými hlasmi! Preto často hovorím rodičom: "Spievajte, lebo spevom sprevádzate vaše dieťa. O čo viac vás dieťa v skupine môže vnímať, o to je sebaistejšie."

A ako som už písala, nejde nám o dokonalosť, a to ani v speve, ide nám o podporu nášho dieťaťa - jeho sprevádzanie.

Možno to bude pre niekoho znieť zvláštne, ale naša reč je hudobná aj napriek tomu, že práve nespievame :) Existujú totiž tzv. prvky hudobnej reči (s obľubou tu škrtám slovko "hudobnej"), ktoré sú tiež elementami hovorovej reči. Z tých elementov, ktoré sú na pohľad jasné tu menujem tieto:

farba - dynamika (sila) - melódia - rytmus - tempo.

Pre tých, ktorých ešte neodradil tento text a neboja sa ďalších hudobných pojmov pridávam všetky elementy hudobnej reči rozdelené nasledovne (Burlas, 2006, Zeleiová, 2012):

do časových prvkov hudobnej reči patria

* rytmus

* metrum

* tempo

* agogika

do priestorových prvkov hudobnej reči patria

* farba

* dynamika

* melódia

* harmónia

* tonalita

Aj preto sa snažíme na Muzilienke aktívne rozvíjať tak časové ako aj priestorové elementy hudobnej reči - rovnomerne, vyvážene. Ne(za)ostať iba pri melódii a rytme. Rozoznieť hudbu v nás.