Hudobno-tvorivé dielne pre deti batolivého a predškolského veku

Martina KrušinskáI. Pozorovanie dieťaťa

12.12.2015 22:05

Milí rodičia

Buďme vnímaví na to, čo dieťa vyjadruje

*telom - gestami - mimikou

*verbálnou aj preverbálnou (rôzne predslovné zvuky dieťaťa) komunikáciou

*komunikáciou/ nekomunikáciou voči nám a voči druhým

*hrou/ nehrou na hudobnom nástroji

*spevom/ nespevom

*účasťou/ neúčasťou v procese

Viac ako časté hovorenie na dieťa v snahe zapojiť ho do procesu "ako by sme očakávali", je jeho pozorovanie a snaha nazerať optikou dieťaťa. Jednoducho načúvajme.