Hudobno-tvorivé dielne pre deti batolivého a predškolského veku

Martina KrušinskáZAmyslenia nielen pre rodičov

12.12.2015 22:53

Milí rodičia a všetci, ktorým záleží na dieťati

V mojom blogovom priestore si dovolím prihovárať sa Vám malými zamysleniami - zastaveniami. Myšlienky pre Vás - obrazne povedané -, sú kamienkami, ktoré by mali postupne vytvárať mozaiku zachytávajúcu (nielen) proces našich spoločných muzilienkových stretnutí.